Biz hakda

LOGO

Rixiang, professional topary, ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty bilen müşderileriň ynamyny we ykrar edilmegini gazandy.

Rixiang Technology Co., Ltd.

“Rixiang Smart Lock” gözleg we ösüş boýunça ýöriteleşdi we

myhmanhana kartoçkalaryny, parol gulplaryny öndürmek,

2003-nji ýyldan 17 ýyl bäri şkaf gulplary we barmak yzlary.

Bizde 5000 zawod we 16 önümçilik liniýasy bar. 100-den gowrak hatar

ortaça 6 ýyldan gowrak tejribesi bolan işçiler.

ISO90001 arkaly önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris

hil dolandyryş ulgamy.

Daşky gurşawy goramak ROHS şahadatnamasy

Milli howpsuzlyk ministrliginiň şahadatnamasy,

CEewropa CE şahadatnamasy we ABŞ FCC şahadatnamasy

DSC07695

Hyzmatdaş müşderiler

Näme üçin bizi saýlamaly?

J: SUPER SYITYASY Kepilligi
ISO90001 hil dolandyryş ulgamy arkaly hiliň dolandyrylyşy
Ojakdan we ogurlykdan goraýan şahadatnama 、 CE 、 FCC we ROHS
Nemes çydamlylygy synag enjamy tarapyndan 300,000 gezek gulplama synaglary

B: REARADY ÖNÜMLER WE ULY DÜZGÜNLER
Dizaýnerden programma üpjünçiligi we apparat inerenerine çenli ajaýyp gözleg topary
200-den gowrak önüm öndürildi 20-den gowrak patent aldy

C: IEST GOWY BAHA WE GÖRNÜŞ ÜPJÜNÇILIGI
2003-nji ýyldan başlap akylly gulp zawody
100-den gowrak tejribeli işçi 5000 zawod we 16 önümçilik liniýasy

D: Hyzmatdaşlygyň köp usullary
ODM 、 OEM we lomaý goldaw

Zawod gurşawy

Näme üçin kompaniýanyň UsHistory saýlaň

2003-nji ýylyň maý aýynda Şençzhenen Rixiang Technology Co., LTD Şençzhenen ýörite zolagynda döredildi

Üç ýyl gözleg we ösüşden soň 2006-njy ýylyň dekabrynda ilkinji patentlenen önümimiz bar

2007-nji ýylyň Sanjar aýynda sauna gulpy, myhmanhananyň gulpy, parol gulpy öndürýän zawod 2000 inedördül metre çenli giňeldi

2010-njy ýylyň noýabr aýynda satuw mukdary 20 milliondan geçdi we garaşsyz “Rixiang” markasy döredildi

2011-nji ýylyň ýanwar aýynda akylly gulpymyz, Milli howpsuzlyk hiliniň ogurlyga garşy şahadatnamasyny aldy

2013-nji ýylyň ýanwar aýynda önüm milli ýangyna garşy gurluşyk material synag synagyndan geçdi

2013-nji ýylyň maý aýynda GMV-ni 50 million RMB-den gowrak bellemek üçin 10 ýyllyk ýubileý dabarasy geçirildi

2015-nji ýylyň iýun aýynda zawod Huike senagat parkyna geçirildi we 5000 inedördül metre çenli giňeldi

2015-nji ýylyň oktýabr aýynda önüm Europeanewropa CE, ROHS we FCC şahadatnamasyny aldy,

2017-nji ýylyň maý aýynda “Rixiang Technology” BV halkara akylly gulp çeşmesi öndüriji şahadatnamasyny berdi.

2018-nji ýylyň dekabrynda Rixiang Technology milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny aldy.

2020-nji ýylyň maý aýynda Rixiang Technology IOS9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.

sysd

Hormatly kär şahadatnamasy