göze görünmeýän TTlock şkaf gulplary magnit eko çaga çaga rfid akylly mebel bluetooth subutnama ýaragy Elektrik gizlin çekiş gulpy

Işleýiş temperaturasy: -30 ° C ~ + 80 ° C.

Otnositel çyglylyk: <95RH

Antistatiki häsiýet:> 15,000V, güýçli statikde bolsa-da maglumat saklanyp bilner.

Statiki güýç sarp edilişi: <5μA

Dinamiki güýç sarp edilişi: takmynan 200mA

Pes woltly duýduryş: <2.4V

Gyssagly garaşma elektrik üpjünçiligini birikdirip bolar: Hawa


 • 1 - 49 bölek:$ 12.9
 • 50 - 99 bölek:$ 11,9
 • 100 - 199 bölek:$ 10.9
 • > = 200 bölek:$ 9.9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  Iki önüm görnüşi:

  1. Şahsyýetnamanyň wersiýasy

  2. Şahsyýetnama + TT LOCK APP wersiýasy

  1. Gurmak aňsat.Deşik burawlamagyň zerurlygy ýok, şkafyňyza zyýan ýok.

  2. Işlemek aňsat. Awto-yzyna gaýtarmak we awtomatik gulplamak funksiýasy bar.

  3. Poslamaýan polatdan ýasalan berkitme we ABS plastmassa gulp korpusy, çydamly we antikroziýa.

  4. Bir baş karta birnäçe gulpy açmak üçin düzülip bilner.şonuň üçin ähli gulplary dolandyrmak üçin diňe bir açary saklamaly.

  5. Motoryň ömri takmynan 100,000 esse, Statiki güýç sarp edilişi 5μA-dan az.

  6. 12 aýdan köp ulanyp bilýän 4pc AA alkanline batareýasy bilen işleýär.

  7. Master Card / açar zynjyry gulp üçin düzüldi, programmirlemegiň ýa-da işjeňleşdirmegiň zerurlygy ýok.Etmeli zadyňyz, 4 bölek AA alklin batareýalaryny oturtmak, gulpy ulanyp bilersiňiz.

  8. Bu diňe agaç gapy üçin amatly, çekme, şkaf, şkaf, süýşýän gapy üçin giňden ulanylýar.

  9. Aloneeke-täk, täzeden düzmek ulgamy ähli kartoçkalary tanap bolýar (Kartany ýitirmek meselesinden gorkmaň).

  10. soonakyn wagtda we amatly ulanmak üçin ajaýyp kömekçi.Kartalary ýazmak hökman däl.

  Aýratynlyklary:

  Hil: 100% Täze we ýokary hilli

  Reňk: Gara reňk

  Material: Poslamaýan polat, ABS plastmassa

  Kabineti ýa-da şkafyň gapysynyň galyňlygyny kabul ediň: 30mm

  Gapyny ulanyň: Diňe agaç gapy

  Elektrik üpjünçiligi: 4 * AA batareýalary (Goşmaň, ýa-da adaty howpsuzlyk barlagyndan geçip bilemok)

  Batareýanyň ömri: .51.5 ýyl

  göze görünmeýän TTlock şkafy magnit eko çaga çaga rfid akylly mebel bluetooth subutnama ýaragy Elektrik gizlin çekiş gulpy (9)

  Jikme-jik çyzgy

  göze görünmeýän TTlock şkafynyň gulplary magnit eko çaga çaga rfid akylly mebel bluetooth subutnama ýaragy Elektrik gizlin çekiş gulpy (1)
  göze görünmeýän TTlock şkafynyň gulplary magnit eko çaga çaga rfid akylly mebel bluetooth subutnama ýaragy Elektrik gizlin çekiş gulpy (2)
  göze görünmeýän TTlock şkafy magnit eko çaga çaga rfid akylly mebel bluetooth subutnama ýaragy Elektrik gizlin çekiş gulpy (3)
  Model EMU-01 şkafyň gapysynyň gulpy
  bukjasy 1 sany kompýuter / guty görünmeýän ýarag gulpy
  reňk Gara gizlin çekiş gulpy
  ululygy 76 * 76 * 29.5 mm şkaf gulplary
  ulanylyşy Myhmanhana / kwartira / döwrebap ofis / uniwersitet şäherçesi / umumy ýaşaýyş jaýy
  görnüşi Kwadrat bluetooth gulpy
  Şahadatnama CE / FCC / ROHS / SGS
  Logotip ýöriteleşdirilen akylly wifi gapy gulpuny goldaň
  material Sink garyndysy gulplama programmasy
  Kepillik 1 ýyl uzak gulp
  Gulpy açmak Kart / programma ttlock akylly gapy gulpy
  Kartyň görnüşi M1 şahsyýetnamasy
  Kartyň göwrümi 15 sany

  1 (1)

  1 (2)

  1 (3)

  1 (4)

  1 (5)

  1 (6)

  1 (7)

  1 (8)

  1 (9)

  1 (10)

  1 (11)

  1 (12)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.