Elektron açarsyz giriş akylly kabinet gulpy - Bluetooth / Telefon programmasy / Prox kartoçkasy / açar kody - Mat gara elektron çekiş howpsuzlygy gulplama gulplary

Passwordokary hilli parol duýgur ekrany ýokary hilli sink garyndy materialyndan, kaşaň we çyzylmaga çydamly, güýçli, posdan goraýan we çydamly.Metalhli metal gabyk suw geçirmeýän we partlama garşy, we -20 ~ 60 a temperatura diapazonyny goldaýar we hatda agyr şertlerde-de kadaly işläp bilýär.

Awto-yzyna gaýtarmak funksiýasy, şkafyň üstünde işlemegiň zerurlygy ýok, gulpy açylanda awtomatik açylýar

Pes woltly duýduryş, ses we ýagtylyk signaly


 • 1 - 50 bölek:$ 21.9
 • 51 - 100 bölek:$ 20.9
 • 101 - 499 bölek:$ 18,9
 • > = 500 bölek:$ 17,9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  Pes kuwwatly dizaýn bilen energiýa tygşytlaýjy, diňe 4 seksiýaly batareýa.

  Gowy gurluşly. Çydamly duýduryş howpsuzlygy üpjün edýär, howpsuzlyga garşy anti-gulp.

  Barmak yzy + parol;Kartyň gulpy;Parol + Telefon APP göni açylýar.

  Gapynyň gulpy jübi telefonyna BLE arkaly birikdirilýär, wifi şlýuzy hökmany

  Elektron açarsyz giriş akylly kabinet gulpy.Doly programma dolandyryşy bilen Bluetooth açyk, kabinet, şkaf we çekiji gulp.Giri kody, kartoçka we smartfonyňyz bilen açyp bilersiňiz.Bu akylly gapy, köp ulanyja parol kodlaryny döretmegiň zerurlygy bolan islendik ýer üçin düýbünden ajaýyp.

  Görnüşleri EM169T
  bukjasy 1 bölek / guty
  reňk Kümüş / Gara
  ulanylyşy Çyzgy, şkaf, ammar şkafy
  agramy 0,5 kg
  Şahadatnama CE FCC ROHS
  material Sink garyndysy
  Logotip çap etmek Customöriteleşdirilen goldaw
  Saklamak ukyby 32 baýt
  kartoçkanyň görnüşi Şahsyýetnama
  Işleýän naprýa .eniýe 6.0V (AAA gidroksidi batareýalarynyň 4 sany)
  Beden materialyny gulplaň Plastmassa
  Batareýanyň ömri 15 aýdan gowrak.
  Işleýiş temperaturasy -30 ℃ ~ 80 ℃
  Baş kartoçkanyň kuwwaty 1PCS
  Myhman kartoçkasy 16PCS
  Pes woltly duýduryş 4.8V
  Kepillik 1 ýyl

  Jikme-jik çyzgy

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.