Securityokary howpsuzlyk Elektron çekme gulpy, Bluetooth Tuya akylly programmasy bilen barmak yzy çekme gulpy, açarsyz şkaf gulpy öý ýa-da ofis mebelleri üçin çyzgylar üçin amatlydyr

Gulplaryň ösüşi taryhy şaýatdyr.Gulplar, çekiş gulplary, 1950-nji ýyllarda elektrik şkaf gulplary we welosiped gulplary, 1960-njy ýyllarda ogurlyga garşy gulplar, 1970-nji ýyllarda sferik gulplar, 1980-nji ýyllarda motosikl gulplary, 1990-njy ýyllarda IC, TM we RF elektron gulplary we hatda parol gulplary, barmak yzlary gulplary we häzirki wagtda iň ýokary tehnologiýany görkezýän interkom wizual ulgamlary gurmak, Gulplaryň görnüşi we işi Eartherde bolup geçdi - sarsgynlar.

Derwezede amatly barmak yzy gulpy bilen, durmuş ýeterlikmi?Howpsuzlygy we amatlylygy göz öňünde tutmak isleýän çyzgylar we şkaflar ýaly, haýsy gulp howpsuz we amatly bolup biler?

Akylly barmak yzynyň bu döwründe, elbetde, “barmak yzy çekiş gulpuny” saýlaň!


 • 1 - 50 toplum:$ 15,9
 • 51 - 100 toplum:$ 14,9
 • 101 - 499 toplum:$ 13.9
 • > = 500 toplum:$ 12.9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  1. Halka görnüşindäki barmak yzy görkezijisi degilende ýakylýar

  2. 1-20 barmak yzlaryny saklamak üçin önümçilikde öňdebaryjy ýarymgeçiriji barmak yzy modulyny ulanyň.

  3. Elýeterli dürli iş tertibi (köpçülikleýin re modeim, hususy re modeim we ş.m.), dürli programma üçin laýyk.

  4. Bluetooth kabinet gulpy: Biometrik barmak yzy çekiş gulpy, Tuya Smart App bilen Bluetooth arkaly birleşdirilip bilner we Programma arkaly açylyp bilner.Şeýle hem, “Tuya” programmasynda akylly çekme gulpy / barmak yzy ýaly maglumatlary sazlap bilersiňiz we Programmadaky gulplama ýazgysyny barlap bilersiňiz.

  5. tok üpjünçiligi üçin 3 AAA batareýasy gerek.az sarp ediş, batareýanyň ömri bir ýyldan gowrak, batareýanyň güýji pes bolanda awtomatiki duýduryş berýär.Alkogol ýa-da Energizer Lityumy ulanmak maslahat berilýär (bir gezek ulanylýan, zarýad berilmeýär)

  6. Mikro USB interfeýsi bar, batareýalar ölen bolsa gulpy güýçlendirmek üçin tok birikdirilmegine mümkinçilik berýär.Micro USB android jübi telefon güýçlendirijileri ýa-da güýç banklary bilen ulanylýar.

  7. Islendik şkafda ulanylyp bilner: şkaflar, aýakgap şkaflary, ofis şkaflary, kassa enjamlary, çyzgylar, seýfler, gizlenen mebel.

  Haryt ady EM172-APP akylly barmak yzy şkafynyň gulpy
  Material PVC
  Gulpy açmak usuly Tuya programmasy, barmak yzy
  Barmak yzy kuwwaty 20 bölek
  USB zarýady 5v, Mikro USB porty
  Aýratynlyk 360 dereje barmak yzyny tanamagy goldaň
  Elektrik üpjünçiligi 3 bölek AA batareýalary
  Barmak yzyny okamagyň tizligi .50.5 sekunt
  Karar 508DPI
  Identifikasiýa wagty <300Ms
  Iş gurşawy Temperatura: -10 dereje -45 dereje;

  Çyglylyk: 40% RH-90% RH (aýaz ýok).

  Jikme-jik çyzgy

  zw (5) zw (6) zw (7) zw (8) zw (9) zw (10)

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.