Akylly elektron açarsyz parol + barmak yzy + kartoçka aýna gapy gulpy, häzirki zaman ofisiňiziň ýaşaýyş jaýy biometrik bio gapy gulpy

1. Gulpy açmagyň 4 usuly: Barmak yzyny açmak, kartoçkany açmak, PIN kody açmak, uzakdan dolandyryjy;

2. FPC barmak yzyny okaýjy size iň gowy howpsuzlyk tejribesini berýär;

3. Howpsuzlyk materiallary, jaýyňyzy goramak üçin ýeterlik derejede güýçli;

4. OLED ekran ekrany, işlemek aňsat;

5. Ulanyjy üçin amatly operasiýa ulgamy;

6. Aýna gapyda gurmak gaty aňsat;

7. Elektrik toguny ýitiren ýagdaýynda gyssagly güýç bilen üpjün etmek;

8. Önümleri, OEM / ODM talaplaryňyza görä düzüp bileris;


 • 1 - 49 bölek:$ 63,9
 • 50 - 199 bölek:$ 62,9
 • 200 - 499 bölek:$ 61,9
 • > = 500 bölek:60,9 dollar
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  Barmak yzynyň tizligini kesgitläň 0,3-den az
  Iş naprýa: eniýesi: 4 sany AA batareýalary.
  Tanaýyş derejesi: 0.0001% -den az
  Çarçuwaly aýna gapynyň galyňlygy 3-16mm
  Barmak yzy: 200 sany
  LCD displeý: 0.96 dýuým
  Statiki energiýa sarp edilişi: 10uA-dan az
  Ret etmek derejesi: leaa 0.0001% -den gowrak
  Gapynyň galyňlygy: 8-12mm
  Barmak yzyny okaýjy: Ondarymgeçiriji biometrika okaýjy
  Parol + IC kart + uzakdan dolandyryjy 1000 sany
  Kartyň görnüşi: 13.56mhz mifare kartoçkasy
  Iş temperaturasy: -20-den 60 dereje
  Gapynyň her görnüşine laýyk: aýna gapy, alýumin gapy, agaç gapy we süýşýän gapy

  Jikme-jik çyzgy

  1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10)

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.