Mehaniki parol gapy gulpy Deadbolt kody gulplama kombinasiýasy gulplama gulpy parol kody mis mat gara gapy klawiatura girişi

Esasy funksional aýratynlyklary:

* Kartyň görnüşi: Mifare induktiw kartoçka

* Ekranyň klawiaturasyna we parol girişine degiň

* Kartany tapmagyň mikrotolkun usuly

* Gapyny açmagyň ýoluny ulanyjylar kesgitläp bilerler: Mifare kartoçkasy we parol gapyny aýratyn açyp biler / Gapyny açmak üçin Mifare kartoçkasy we parol bilelikde ulanylmaly

* Karty gulpda goýup bolýar, ulgam programma üpjünçiligi, max 2 dolandyryş kartoçkasy we 200 gapy açyk kartoçka gerek däl

* Parol üýtgedilip bilner, max 1 dolandyryş paroly, 50 gapy açyk parol

* Tötänleýin parol girizmegi goldaň, iň ýokary 12 baýt.

* Kanal gurup bilýär

* Lockalňyş gulp duýduryşy

* pes woltly duýduryş

* batareýa işleýär, gyssagly güýje birigip bilýär


 • 1 - 49 bölek:$ 30.9
 • 50 - 199 bölek:$ 29.9
 • 200 - 499 bölek:$ 28.9
 • > = 500 bölek:$ 27.9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  Görnüşleri RX2017-T
  aýratynlygy üç sany garaşsyz gulplama usuly
  bukjasy 1 bölek / guty
  reňk gara, kümüş, gyzyl gadymy
  ulanylyşy ofis, kwartira, myhmanhana
  Şahadatnama CE FCC ROHS
  Logotip çap edip biler
  Önümiň ululygy 314 * 77.5 * 30mm
  material Poslamaýan polat
  Üstünlik Ygtybarly, amatly, owadan
  Kepillik 10000 gezek gapy açmak
  parol ukyby 100 sany
  iş naprýa .eniýesi DC 6V
  Pes woltly duýduryş 4.8V

  Jikme-jik çyzgy

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.