Myhmanhana RFID açar kartoçkasy gapy dolandyryş gulpy Mugt dolandyryş programma üpjünçiligi

Ulgam logikasy:Konfliktlere garşy mehanizm.

Kart okamagyň usuly:Aragatnaşyk däl sensor kartasy.

Aýratynlyklary okaň we ýazyň:Okalýan;ýazyp bolýan, şifrlenip bilner.

Tehniki aýratynlyklar:Amerikan Tehas Gurallaryndan TI çiplerini kabul etmek.

Önümçilik tehnologiýasy:PVC ýüzüne oturdylan elektron modul we induksiýa rulony.

Pes woltly görkeziji:Naprýatageeniýe 4.8V-den pes bolsa, 200 gezekden köp açyp bilersiňiz (batareýanyň gabat gelmezligi sebäpli)

Okamak wagty:Süpürmek kartoçkasy täsirli bolansoň gapyny açyň ýa-da kartoçkany süpürenden soň tutawaç basmaň, awtomatiki usulda 7 sekuntda gulplanýar.

Gulpy açmak:Iň soňky gulplama ýazgylaryny mehaniki açary açmak ýazgylaryny goşmak bilen 1000 sany ýazgyny ýazdyryň.


 • 1 - 49 toplum:$ 21.9
 • 50 - 199 toplum:$ 20.9
 • 200 - 499 toplum:$ 19.9
 • > = 500 toplum:$ 18,9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  1 Haryt ady RX2023
  2 Gulpy açmak Garak, mehaniki açar
  3 Saklamak ukyby 32 baýt
  4 Kartyň görnüşi Temik kartoçka / Mifare kartoçkasy
  5 Işleýän naprýa .eniýe 6.0V (4 ok AA aşgar batareýalary)
  6 Statiki güýç sarp etmek <30uA
  7 Dinamiki güýç sarp etmek 200 mA
  8 Batareýanyň ömri > 10000 gezek
  9 Myhmanhananyň gulpy ulgamy kompozitony Goldaw
  10 Gapynyň galyňlygy talap edilýär 35-75mm (plörite haýyşlar bar bolsa habar beriň)

  Jikme-jik çyzgy

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.