myhmanhana otagy Duýgur ekran gapy gulpy Elektron parol sink garyndy kartasy Açarsyz gapy howpsuzlygyny berkitmek şahsyýet kartoçkasy parol Deadbolt batareýa göçme myhmanhana gapy gulpy

Akylly datçik kartoçkasy açarlary bilen elektron myhmanhananyň gapy gulpy

1. RFID kartoçkasy we mehaniki açar bilen özbaşdak elektron açar kartoçkasy.

2. 304 poslamaýan polatdan ýasalan material, gulpuň üstki reňki 10 ýyldan gowrak dowam edýär.

3. Rixiang energiýa tygşytlaýjy wyklýuçateline laýyk gelýän radio ýygylygy kesgitlemek (RFID) tehnologiýasy.

4. 4pc AA gidroksidi batareýalary ulanyp, az energiýa sarp etmek, 12-18 aý dowamlylygy hiline baglydyr.


 • 1 - 49 bölek:$ 24.9
 • 50 - 199 bölek:$ 23.9
 • 200 - 499 bölek:$ 22.9
 • > = 500 bölek:$ 21.9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  5. “Rixiang” myhmanhanasynyň gulplama ulgamy, “Rixiang” myhmanhananyň gulplarynyň köpüsi bilen birleşdirilip bilner

  6. stepdim-ädim gurnama programma üpjünçiligi, aňsat işlemek, özleşdirilen dil.

  7. Myhman kartoçkasy, ussat kartoçka, pol kartasy, gyssagly kartoçka, elektrik gulplary üçin myhmanhananyň talaplaryny kanagatlandyrýar.

  8. Esasy kartoçka çalt kodlaýjy, USB birikmesi;

  9. Audit ýoly iň soňky 10000 geleşigi saklaýar ..

  10. ostitirilen açar kartasy, gulpdaky ýönekeý kartoçkalar bilen nädogry we ýapylyp bilner ..

  11. Gulp gurmak we tehniki hyzmat etmek üçin peýdaly kömekçi telefon bilen birleşýär, Master Card hökmünde işleýär.

  12. Batareýanyň pes duýduryş funksiýasy ..

  13. Adatdan daşary ýagdaýlar üçin mehaniki açary ýok ediň, aýratyn we esasy açar islege bagly däl.

  14. ityakynlyk kartasynyň ýokary duýgurlygy, 3 sm aralyk bilen sekuntda jogap ..

  Haryt ady RX2031
  Gulpy açmak Garak, mehaniki açar
  Saklamak ukyby 32 baýt
  Kartyň görnüşi Temik kartoçka / Mifare kartoçkasy
  Işleýän naprýa .eniýe 6.0V (4 ok AA aşgar batareýalary)
  Statiki güýç sarp etmek <30uA
  Dinamiki güýç sarp etmek 200 mA
  Batareýanyň ömri > 10000 gezek
  Gurmak talaby gapynyň galyňlygy 35-55mm (ýörite haýyşlar bar bolsa habar beriň)
  Myhmanhananyň gulpy ulgamy kompozitony Goldaw

  Jikme-jik çyzgy

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.