Uzakdan giriş Elektron gapy gulpy Akylly Bluetooth sanly APP Wifi klawiatura kody açarsyz gapy gulpy paroly sanly gapy klawiatura gulpy

Marka Täze we ýokary hilli.

1) Gapy göwresiniň köpüsine laýyk.

2) Maşgalalar, kwartiralar, mekdepler, ofis ýerleri we ş.m.

3) Sink ergininden, fi goragyndan, ogurlyga garşy we poslama garşy.

4) C derejeli gulp ýadrosy, ogurlyga garşy tehniki goldaw, has ygtybarly.

5) Duýgur ekran, tozan geçirmeýän, suw geçirmeýän, duýgur duýgurlyk.

6) Paroly saklamaga garşy tehnologiýany saklamak üçin ýokary kuwwat, mysal üçin: **** 4520 **** girizip bilersiňiz, (parolyňyz 4520 bolsa).

7) Rugsat berilmedik parol synagy we ýalňyşlyk 5 gezek açylyp başlar.

8) Gapyny gulplamak ýa-da açmak üçin mugt tutawaç, ikinji gulplamak üçin ýokaryk galdyryň we gapyny açmak üçin aşak basyň, gündelik durmuşda köp amatlylyk dörediň.

9) B derejeli ogurlyga garşy gulp ýadrosy, gyssagly zarýad bermek, şeýle hem batareýanyň pes duýduryşy bilen panel.


 • 1 - 49 bölek:$ 33,9
 • 50 - 199 bölek:$ 32,9
 • 200 - 499 bölek:$ 31,9
 • 200 - 499 bölek:$ 30.9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  Haryt Parametr
  Başlamak wagty <1 sekunt
  Gulpy açmak usuly Parol + Kart + Mehaniki açar
  Barmak burçy 360 °
  Barmak yzyny hasaba almak moduly Bir wagtyň özünde barmak yzy modulyny dörediň
  Barmak yzy kuwwaty 100 bölek
  Barmak yzy batareýasynyň ömri Gapyny 5000 gezek açyň
  Sensor çözgüdi Açyk fon, 500dpi
  Işleýän naprýa .eniýe DC 6V
  ätiýaçlyk güýji DC 9V
  Pes basyşly duýduryş 4.9 wolt
  Işleýiş temperaturasy -10 ℃ -55 ℃
  Işleýän çyglylyk 10% -90%
  Saklaýyş temperaturasy -20 ℃ -7 0 ℃
  Gapynyň ugruny açyň Çep açyk, sag açyk

  Jikme-jik çyzgy

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.